"Vi värderar både kvalitet och lokal produktion, därför använder vi nästan uteslutande lokalt producerat virke."

Tjänster

Vi hjälper dig med alla typer av byggprojekt.

Vi hjälper dig med grävning och maskinkörning. Vi har egen grävare.

ROT

Vi jobbar med ROT -avdraget vid renovering och tillbygge.